Kirstinpuisto on Kirstinpuiston sydan

Kirstinpuisto on Kirstinpuiston sydän 

Kirstinpuiston kaupunginosan suunnitelmissa aluetta halkoo puistoalue, jonka nimi on tietenkin Kirstinpuisto. Nyt, kun alueella on jo enemmän asuintaloja, voidaan myös puistoa alkaa rakentaa valmiiksi.

Uusi puisto on paitsi kevyen liikenteen kulkureitti ja tulevaisuudessa mahdollinen joukkoliikenneväylä, sillä on myös hulevesien käsittelyyn liittyvä tekninen ulottuvuus.  

-Puistoalue on enemmän kuin asukkaiden viihtyvyyttä lisäävä viherkeidas, sillä se näyttelee merkittävää roolia myös koko kaupunginosan toiminnallisuudessa, kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen Turun kaupungilta kertoo. 

-Sen sijaan, että Kirstinpuiston sadevedet johdettaisiin pihoilta ja katoilta suoraan viemäriverkkoon, puistoalue toimii vettä hidastavana ja tasaavana puskurina, hän täsmentää. 

Valmista ensi vuonna 

Kirstinpuiston valmistumista on hidastanut se, että alueen rakennuksia rakennetaan eriaikaisesti ja työt on pitänyt sovittaa muiden projektien aikatauluihin. Toisaalta puistoalue on tarjonnut joustoa infran rakentamiseen, koska sitä on voitu edistää silloin, kun teiden ja kulkuväylien rakentaminen on ollut pysähdyksissä. 

Nyt asuinalueen rakennustyöt ovat siinä vaiheessa, että rakentajat pääsevät tekemään myös puistoa. Töiden on tarkoitus valmistua joulukuun loppuun 2023 mennessä.  

Vihreä kaista 

Kapeana viheralueena koko Kirstinpuiston alueen halkaiseva puisto muodostaa samalla vehreän kevyen liikenteen väylän sen läpi. Puistoon tulee myös leikkipaikkoja, monenlaisia istutuksia sekä huleveden käsittelyyn tarkoitettuja altaita. Kulkuväylät on piirretty mukailemaan vesielementtien muotoja ja näiden yli kulkee kävelysiltoja. 

Tulevaisuudessa puistoon voi tulla myös kiskot, jos Turun kaupungin raitiovaunusuunnitelmat edistyvät. Keskustasta satamaan päin kulkevan raitiotielinjauksen on suunniteltu kulkevan Kirstinpuiston läpi juuri puistoalueella. Tätä varten sinne on tehty varaus kiskoille. Puistossa varaus ei näy mitenkään, sillä se ei edellytä valmisteluita tai pohjatöitä. 

Luonnollinen tapa käsitellä sadevesiä 

Kuten aiemmin jo todettiin, on puistolla myös alueen toiminnallisuuteen liittyvä tehtävä.  

-Koska Kirstinpuisto sijaitsee lähellä merta ja suhteellisen matalalla, voi keskustasta tuleva hulevesiviemäristö olla rankkasateiden aikaan kovilla. Siksi veden johtamista sinne säännellään luonnonmukaisella tavalla hulevesialtaiden avulla, Lehtonen kuvailee. 

Kirstinpuistossa kulkeva voi jo nyt nähdä altaat, joita käytetään katoilta ja piha-alueilta valuvan huleveden sääntelyyn ja hallintaan. Suurimman osan ajasta ne ovat vähävetisiä tai kuivia, mutta sateella altaat täyttyvät  ja hidastavat katoilta ja pihoilta tulevan veden valumista hulevesiviemäriin.  

Hyvää kannattaa odottaa 

Rakennustyöt ovat yhä kesken, mutta Kirstinpuisto alkaa jo saada muotoaan. Ei mene enää kauaa, ennen kuin Kirstinpuiston asukkaat pääsevät nauttimaan omasta vihreästä ja viihtyisästä puistostaan keskellä kaunista asuinaluetta.