Kirstinpuistossa ei sadevesikään valu kankkulan kaivoon

Sade- ja valumavedet, eli hulevedet voivat aiheuttaa tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä haasteita. Kirstinpuistossa asia on ratkaistu uudella tavalla ja vesi on otettu osaksi alueen suunnittelua aivan uudella tavalla.

Kirstinpuisto on hulevesien kannalta haastava, koska se sijaitsee suhteellisen matalalla merenpinnan tasosta. Sadevesiviemäreiden kaadot on hankala saada toimiviksi ja mahdollinen tulva voisi nostaa meriveden putkia pitkin kaduille. Siksi alueen suunnittelussa päädyttiin ratkaisuun, joka on paitsi luonnollisempi myös lisää asukasviihtyvyyttä.

Hyödynnetään hulevedet

Sen sijaan, että hulevedet olisi johdettu perinteiseen tyyliin suoraan sadevesiviemäreihin, niitä sidotaan viherrakentamisella ja käytetään vesielementtien toteutukseen. Parhaiten tämä näkyy alueen viherkatoissa ja Kirstinpuiston läpi kulkevassa viherakselissa altaineen ja puroineen.

– Kirstinpuisto on yksi EU-rahoitteisen iWater-projektin pilotteja, jossa haetaan uusia ratkaisuja hulevesien käsittelyyn. Sen avulla käänsimme hulevesien haasteellisen käsittelyn viihtyvyystekijäksi, kertoo kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen Turun kaupungilta.

– Etenkin projektiin liittyvä viherkertoimen käyttö on ollut merkittävässä osassa Kirstinpuiston aluetta suunniteltaessa, hän täsmentää.

Viherkerroin on tontinrakentajan työkalu

Viherkerroin, tai turkulaisittain myös hulevedet huomioiva sini-viherkerroin, on kaavoitustyökalu, jonka avulla voidaan laskea riittävä viherkasvien, istutusten ja puiden määrä ja laatu tontteja kaavoitettaessa. Laskuria on hyödynnetty etenkin Kirstinpuiston korttelien ja piha-alueiden suunnittelussa.

-Hulevesiviemäröinnin täydentäminen viherrakentamisen keinoin on erinomainen tapa lisätä asuinalueen vihreyttä. Laskuri auttaa tässä suunnittelussa huomattavasti, Lehtonen huomauttaa.

Kohta vihertää

Kirstinpuiston talojen rakennustyöt ovat jo täydessä vauhdissa ja myös puistojen ja pihojen rakennus on aloitettu.

– Yleisten alueiden on tarkoitus valmistua kahden seuraavan vuoden aikana, jolloin myös hulevesisuunnitelma elementteineen konkretisoituu rakennuttajille ja asukkaille, Lehtonen päättää.

Turun sini-viherkerroin: http://www.integratedstormwater.eu/sites/www.integratedstormwater.eu/files/final_outputs/turun_siniviherkerroin.xlsm

Turun sini-viherkertoimen käyttöohje: http://www.integratedstormwater.eu/sites/www.integratedstormwater.eu/files/final_outputs/turun_siniviherkerroin_kayttoohje.pdf